Het festivalseizoen begint met ‘onbetrouwbaar’ evenementenbeleid

Het festivalseizoen is weer van start en dat betekent: Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor het evenementenbeleid in de stad. Maar nu het evenemententerrein N1 van de baan is, er meer maatregelen worden genomen om parken te ontlasten en er daadwerkelijk festivals worden geweigerd, is er niet bepaald sprake van een schone lei. D66 vindt dat de gemeente te veel luistert naar critici, terwijl het de Partij voor de Dieren nog lang niet kritisch genoeg is.

Sinds mei vorig jaar zijn er 66 ‘locatieprofielen’ vastgesteld. Voor iedere evenementenlocatie worden daarin voorwaarden gesteld, zoals het aantal toegestane evenementen en evenementdagen, de geluidsoverlast per evenement en het aantal toegestane dagen voor op- en afbouw.

Maximaal drie grote festivals per jaar per locatie, dat was het idee. Voldoet je festival niet aan de voorwaarden van het profiel? Dan krijg je geen vergunning. 2018 gold als een overgangsfase, zodat alle partijen konden wennen aan het nieuwe profiel. Maar dit jaar wordt het voor het echie.

Amsterdams Verbond
Afgelopen week kroop Het Amsterdams Verbond door het oog van de naald. Hoewel er al 15.000 kaartjes waren verkocht, kreeg het festival drie weken voor aanvang geen vergunning van het stadsdeel. Het festival zou niet in het locatieprofiel van de Tuinen van West passen. De organisatie snapte er niks van, startte een petitie die in een oogwenk 25.000 keer werd ondertekend. Ook spande Het Amsterdams Verbond een kort geding aan.

Dat bleek uiteindelijk niet nodig, want vier dagen later kwam het stadsdeel met een handreiking. Als het festival de programmering wat aan zou passen en meer rekening zou houden met de buurt, kon het feest toch doorgaan. Afgelopen donderdag werd de vergunning alsnog verleend. ‘Enkele podia gaan nu uren later open’, vertelt mede-organisator Philippe Hes. ‘Ook hebben we de programmering uitgebreid, met meer culturele zaken en kunstdingetjes.’

‘Alles voor de festivals’
‘Het bestuur doet alles voor de festivals’, reageert Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD), die het niet eens is met wat er afgelopen week gebeurde. ‘In plaats van dat ze een keer standpunt innemen en zeggen dat er te veel festivals in de stad zijn, zegt burgemeester Halsema dat ze naar een oplossing gaan zoeken.’ Van Lammeren ziet het huidige evenementenbeleid helemaal niet zitten en roept vooral op om het aantal festivals in het groen drastisch te verminderen. 

‘Bewoners zijn echt de dupe van dit festivalcollege, dat dit beleid er doorheen heeft gedrukt. Destijds was er al veel commentaar op, want er lijkt altijd wel een uitzondering mogelijk te zijn’, zegt Van Lammeren. ‘Het coalitieakkoord leek wel een brochure van een festivalorganisator. Ze willen niet minderen en dat is het probleem.’

‘Geen betrouwbare overheid’
Het weigeren van de vergunning en het onmiddellijk daarop terugkomen, roept wel vragen op over de werkbaarheid van de locatieprofielen. Dat vindt Philippe Hes van Het Amsterdams Verbond ook. ‘Het profiel voor de Tuinen van West is onduidelijk over de voorwaarden voor de inhoud van het evenement en zaken zoals het geluid. We zullen moeten kijken hoe we in de toekomst het profiel duidelijker kunnen krijgen’, zegt Hes. De festivalorganisator geeft aan wel ideeën te hebben voor aanpassingen, maar die wil hij eerst bij het stadsdeel op tafel leggen.

‘Maar het echte probleem is dat ze überhaupt pas zo laat hoorden dat het niet door zou kunnen gaan’, zegt raadslid Marijn Bosman van coalitiepartij D66. ‘Dat kun je toch niet maken, drie weken van tevoren de vergunning afwijzen, terwijl het festival er vorig jaar onder exact dezelfde regels wel kon komen. Dat noem ik geen betrouwbare overheid.’

Het Amsterdams Verbond is niet het enige festival dat gevolgen van het nieuwe evenementenbeleid in de stad al aan den lijve heeft ondervonden. Vunzige Deuntjes kreeg twee maanden geleden al een klap toen duidelijk werd dat het evenemententerrein N1 in Westpoort vanaf volgend jaar van de baan is. Ze verhuisden het festival naar het Amsterdamse Bos, maar gisteren werd hun vergunningsaanvraag daar geweigerd door de gemeente Amstelveen.

Afgesloten parken
Waar Van Lammeren vindt dat het stadsbestuur vooral aan de kant van de festivalorganisatoren staat, vindt D66 precies het tegenovergestelde. ‘Wij zien juist dat de burgemeester de klachten van critici wel uitwerkt, maar zaken die handig zijn voor de evenementenbranche worden helemaal niet uitgewerkt’, zegt Bosman. ‘Er wordt nu een rustperiode van zes weken ingevoerd voor parken, maar het evenemententerrein N1, wat juist een proeftuin voor duurzame initiatieven voor de festivalbranche moest zijn, wordt geschrapt.’

Vorig seizoen kwam er onder andere veel kritiek op de lange tijd dat parken werden afgesloten voor de op- en afbouw van een evenement. Zo werd het Sloterpark voor Loveland maar liefst zestien dagen op slot gedaan. Ook over het de Westerpark ontstond gedoe, want de in het locatieprofiel vastgestelde 123 evenementdagen per jaar konden op irritatie van omwonenden rekenen.

Stadsdeel West heeft daarom vorige maand maatregelen genomen en schroeft het aantal dagen voor grote evenementen terug van tien naar acht. Hierdoor moet het techfestival The Next Web verkassen. Het aantal dagen voor de op- en afbouw is ook afgeschaald van tien naar acht dagen per festival. Stadsdeel Nieuw-West gaat het Sloterpark dit jaar ook niet langer dan tien dagen af te sluiten, laat een woordvoerder aan AT5 weten.

Kolencentrales
D66 ziet dat de evenementensector verder onder druk komt te staan. ‘Het idee was drie festivals per jaar in een park en ik heb het idee dat daar nu toch weer aan wordt getornd. Die zes weken rust, het weigeren van Het Amsterdams Verbond, Vunzige Deuntjesdat geroemd wordt om haar inclusiviteit en ook alle festivals die op Blijburg zaten, die allemaal geen plek meer hebben. De evenementensector staat onder druk’, zegt Bosman. 
‘Festivals zijn geen kolencentrales, het zijn dingen die mensen leuk vinden. Ik vind het heel raar dat innovatieve en maatschappelijk verantwoorde initiatieven zoals Vunzige Deuntjes en de festivals op Blijburg de stad uit worden gejaagd. Daar wordt echt slecht over nagedacht.’

Aan het eind van dit jaar volgt een evaluatie van het evenementenbeleid. In mei komt de burgemeester alvast met een brief over de stand van zaken . In die brief zal ook worden ingegaan op het schrappen van N1 en of daar een alternatief voor komt.